AI & arbeten, etiskt förhållningssätt som arbetsgivare