Entreprenörden logo

# 4 – Annika R Malmberg Hamilton

Annika kommer från Nyköping och har studerat 3 år i Uppsala. Hon drömde om att bli skådespelerska men förstod att hon inte hade den uthålligheten som krävdes. Nästa mål var att bli informatör.  Arbetet var som handen i handsken då hon gillar att prata, vilket hon gjorde gärna och bra under sin tid som första kurator på Snerikes nation i Uppsala. Däremot fick hon aldrig det jobbet utan hon blev istället erbjuden jobb som säljare på ett företag i Stockholm. Där arbetade Annika 13 år och hade olika roller, bl.a. utbildare, säljledare, och samordnare. I slutet av sin anställning kände hon att hennes utveckling hade avstannat och en dag väcktes idén om att starta eget tillsammans med en kollega. Bolaget som bildades skulle bara arbeta med teamutveckling för att inte konkurrera med sin förra arbetsgivare som de tre första åren hade ett partnerskapsavtal med. Samarbetet medförde att de kunde fortsätta att sälja till sina gamla kunder och kunde fakturera från dag 1. När de tre åren hade passerat började de att inrikta sig på andra segment som säljträning och ledarskap och Annika började mer och mer föreläsa. Åtta år efter att bolaget bildades köpte Annika ut sin kollega och hon började arbeta mot det bolag som är känt idag som ”Annika R Malmberg AB”. Företaget arbetar med sälj, ledarskap och teamutveckling på olika typer av bolag.

  • Hur sker skillnaden ut på företag som arbetar med team vs. grupper?

annika3Om man vill skapa ett teamorganisation så ligger det väldigt strategiskt. Det börjar med att man måste skapa en kultur där alla är medvetna om syftet med team. Idén är att få in ett entreprenörstänk in i organisationen där alla medarbetare, har möjlighet att bli självgående genom att ha tillgång till information och kunskap om allt som sker på bolaget. Ett företag kan inte bygga upp en teamkultur om det inte finns en vilja och ambition hos ledningen att vilja arbeta med team och där man är beredd att delegera och släppa en del av ansvaret till medarbetarna. Organisationen måste då vara platt, eftersom att allt måste grunda sig i team. Där hela ledningsgruppen kan vara disciplinerade och självgående. För att lyckas med en teamorganisation måste det finns tydliga rutiner och policies Utan dessa ramar kommer det vara svårt för teamet att hålla ihop arbetet eller strukturen. Samtidigt ska det inte vara allt strikta ramar då teamet måste ha ett eget ansvar för sitt arbete innanför dessa ramar. En platt organisation kan fungera oavsett storlek, det viktiga är att ha ordentliga riktlinjer. Ett tips är ett ha en ordentlig värderingsnorm som alla står för. Fördelen med teamorganisationer är att det frigör väldigt mycket kraft och alla känner sig delaktiga genom sitt ansvar.

Grupporganisationer med tydligare ledare kan även arbeta väldigt bra och effektivt. Där är kompetensen väldigt uppdelad och det finns tydliga riktlinjer om vem som är chef eller ledare. Dessa organisationer passar bättre för bolag med yngre anställda som behöver mycket vägledning och upplärning i början. Fördelen med en grupporganisation är att man snabbt får en specialisering av sitt område och inte behöver ha all kunskap om organisationen.

  • Vilken organisation strävar man mot?

Jag anser inte att det finns någon ”korrekt” organisationsstruktur utan det beror på vilket sätt man vill arbeta. Många idéer föds när man spånar tillsammans och har man olika typer av kompetens kan man korsbefrukta dessa, därmed skapa fler idéer. Därför är det strategiskt bra att låta människor arbeta i team. Samtidigt så kan man skapa temporära projektteam i grupporganisationer. Jag tror även att arbete i team bidrar till den sociala faktorn. Alla människor behöver en viss dos av samarbete och samverkan men det sociala behovet är olika stort. Vissa människor drar sig från team därför är det viktigt att tvinga ut sådana människor i team då de bidrar med väldigt mycket kunskap.

  • Hur ska man få medarbetarna att förstå kulturen?

När en extremt driven entreprenör startar ett företag har den personen idéer och tankar på hur resultatet eller bolaget ska bli. Så länge personen kan samla ihop sina anställda och kan diskutera samt leva sina värderingar är det lätt att förmedla kulturen. Däremot om bolaget växer med t.ex. ytterligare ett kontor som lokaliseras på en annan ort, kan kulturen bli annorlunda. Det beror på att entreprenören inte kan vara där och påverka den kulturen som skapas på kontoret. Därför är det viktigt att entreprenören formulerar tydligt sin vision så att det blir lättare för andra att följa. Dessa riktlinjer måste vara med i hela rekryteringsprocessen så att vid anställning har den nya personen fått all information som behövs.

Det är viktigt att man har ett tydligt budskap och några ”fan-och budbärare”. Fanbärare är personer som håller fanan högt internt i företaget som verkligen i sitt agerande lever värderingarna så det blir tydligt vad vi står för, vad vi belönar och vad vi inte gillar och budbärarna är de personer som går ut och pratar med kunderna om vad bolaget står för och vad företaget kan erbjuda, vad som skiljer oss från alla andra. Det är viktigt att alla budbärare anger samma budskap. Har inte budskapet blivit tydligt formulerat kommer budbärarna ange sin tolkning på budskapet. Vilket kan skapa en förvirring för kunden.

Ett tips till entreprenörer är att skaffa sig några fanbärare som DU tror på och DU vet att de tänker som dig. Dessa personer kan du därför skicka ut och lita på att kulturen samt budskapen är de samma oavsett lokalisering.

  • Varför är det viktigt med en personlighetsblandning på ett företag?

Den främsta anledningen är att alla personligheter fyller en funktion och därmed så behövs alla. I en blandad grupp blir det samspel där man får stötta varandra där den en person brister. Samtidigt så har alla kunder, samarbetspartners eller leverantörer varierande personligheter som man måste matcha. Har man bara en personlighetstyp, krockar det väldigt ofta med de andra typerna vilket kan påverka affärerna negativt. Om ett företag har en blandning av personlighetstyper kan man lättare skapa samarbeten med flertal partners men samtidigt lär man sig själv hur man hanterar andra personligheter då man arbetar nära med sina kollegor. Däremot är det inget som säger att man måste ha exakt lika många av varje typ men man ska vara medveten om de andra personlighetstyperna.

  • Har en individ enbart en färg=personlighet?

Nej alla personer har fler färger än enbart en, men det är alltid en färg som lyser igenom starkast. De flesta har en kombination av alla fyra men i varierande grad. Du kan inte ändra din personlighet men du kan bli bättre på att agera i en annan färgenergi än den som är din naturliga, men var beredd på att det kommer att vara jobbigt. Jag brukar säga att det är precis som att skriva sitt namn först med sin ”rätta” hand och därefter byta till ”fel”. Det är svårt i början men det går efter en viss tids träning. Du kommer troligtvis aldrig bli lika bra på att skriva som du är med din naturliga hand men du kan träna upp din förmåga. På samma sätt är det med personlighetstyper, med träning kan du bli bättre på att kommunicera med alla typer av människor

  • Finns några personlighetsdominanser inom branscher?

Nja, både ja och nej. Det är svårt att säga att ett företag domineras av en personlighetstyp. Däremot kan man se att på olika avdelningar finns det personlighetstyper som dominerar. Ett exempel är forskningsgrupper som ofta är ”havsblå”=analytiker då de är beroende av korrekt fakta eller marknadsföringsgruppen som är väldigt ”solgula”=entusiaster. De i sin tur arbetar med de andra avdelningar som har en annan färg. Jag kan däremot inte säga att jag har mött ett företag som enbart har en färg.

  • Annikas bästa tips till läsarna angående rekrytering innan man utför personlighetstest!

annika2  Det bästa sättet är att fråga vad personen gör på fritiden men även vad deras favoritlek var när de var små. Då får du snabbt ett bevis på vem personen är och på vilket sätt de helst samverkar med andra Tänk på då att man ska komplettera varandra i en grupp så att alla inte är allt för lika personer du anställer. Men har man funnit en framgångsrikprofil är det inget hinder att söka fler likartade personer.

  • Annikas fråga till dig!

Vem är du och vilka är dina drivkrafter samt dina värderingar? Försök att inte titta så mycket på vad andra gör och värderar utan ställ frågan till dig själv: Vem är jag och vad behöver jag i livet för att må bra och känna framgång och att livet känns meningsfullt? Det är bara du som har svaret. Och det bästa av allt, det finns inga fel svar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Om Klara-Maria

Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

Läs mer om Klara-Maria

Instagram

Tidigare inlägg

Kategorier
Arkiv