Entreprenörden logo

# 5– Yvonne Näsström

Yvonne är en tidigare Uppsalastudent som studerade till apotekare. Hennes mål var att komma in på läkemedelsindustrin och inte apotekssidan. Hon startade som läkemedelskonsulent på Astra Läkemedel och fastnade därefter för marknadssidan. Det blev en lång karriär inom marknadsfö
ring, försäljning och affärsutveckling inom Astra Läkemedel och sedan AstraZeneca. Efter en tid sökte hon nya utmaningar och började arbeta med kommunikation och PR på samma bolag. Innan Yvonne började på kommunen arbetade hon även med CSR-frågor både nationellt och globalt. Efter en lång utveckling inom ett stort globalt företag ville hon byta miljö och tillämpa sin kunskap på annat vis. Den offentliga sektorn lockade och en tillfällighet gjorde att Yvonne fick möjligheten att anta nya utmaningar vid Uppsala kommun.

Yvonne påpekar att hon inte skulle blivit näringslivsdirektör i vilken kommun som helst. Uppsala är väldigt attraktivt med dess storlek, akademiska grund, entreprenörskap och tillväxten i kommunen.

Hur arbetar näringslivet med universitetet för att bevara studenter i staden?

De 40 000 studenter som finns i Uppsala är en otrolig tillgång. Idag arbetar vi direkt med studentföreningar och kårerna. Samarbetet sker genom regelbundna möten mellan våra politiker och studenter. Möten hålls en gång per termin och vi diskuterar hur kommunen kan bidra för att studenterna ska känna sig som en del av kommunen. Vårt mål är att studenterna ska känna sig hemma och inte se Uppsala som enbart sin studentstad. Det tror jag även är anledningen till varför Uppsala utsågs till ”årets studentstad 2015/2016”, då studenterna ser att det finns en vilja hos oss att hjälpa till samt att vi tar dem på allvar.

IMG_1150Vilka delar i samarbetet behöver förbättras?

Uppsala har en av Sveriges lägsta arbetslösheter och det bevisar att det finns en efterfrågan på marknaden. Det vi behöver göra, är att gifta ihop näringslivet med studenterna genom att visa upp arbetsmöjligheter som Uppsala kan bidra med. På kommunen arbetar vi med det genom att öppna upp för praktik och sommarjobb, men näringslivet kanbli ännu bättre på det. Förutom viss ekonomisk stöttning försöker vi på kommunen arbeta med att stötta de organisationer som finns för att unga entreprenörer ska få igång sin verksamhet.

Känner du att det saknas aktörer för att Uppsala ska kunna skapa fler och bättre förutsättningar för entreprenörer?

Uppsala är en akademisk stad och vi har ett bra innovationsstöd med inkubator och företagsstödjande organisationer. Det är många fördelar med att Uppsala är en akademisk stad då vi är i framkant när det gäller akademisk forskning. Men det innebär också att många människor som arbetar här på t.ex. banker, revisionsbyråer eller företagsstödjande organisationer inte har egen erfarenhet av företagande. Det tror jag kan vara anledningen till varför förutsättningarna för en entreprenör inte är på samma nivå i Uppsala som i en renodlad entreprenörsstad. Därför är det inte fler aktörer som behövs utan att ha fler förebilder/mentorer/exempel som visar på hur det kan gå till. Jag tror det kommer underlätta vid uppstarten av ett företag, genom att man avdramatiserar hela konceptet och ändrar den stereotypiska synen. Många unga människor vill idag känna sig ”trygga” och därför måste man våga utmana trygghetskänslan. Attityd om kultur och företagande måste växa i staden för att skapa bättre förutsättningar.

Vi på kommunen var för ett tag sedan på besök i Cambridge och fick uppleva deras känsla kring entreprenörskap. Det fantastiska där, var att det fanns en kultur där det var okej att misslyckas. Jag tror det är viktigt att unga entreprenörer förstår det. Ingen ska få ångest eller må dåligt av ett misslyckande, utan se det som en erfarenhet. Dessvärre är det inbundet i den svenska kulturen så det måste entreprenörerna och alla runt dem tänka extra mycket på.

Hur ska man kunna utveckla mentorskapet i Uppsala?

Idag finns det coacher kopplade till inkubatorprogrammen och de företagsstödjande organisationerna som har ett krav att man själv måste ha arbetat med företagsamhet eller drivit ett bolag. Dessvärre räcker de inte åt alla.  Det skulle behövas fler mentorer eller organisationer med coacher för att underlätta för de nya entreprenörerna. Ett annat perspektiv som tillför mycket är att man får en coach eller mentor från en annan bransch.

Hur skulle det perfekta näringslivet vara för en entreprenör i Uppsala?

Något som vi har identifierat och arbetar med är faciliteter för entreprenörer. Kommunen ska stödja näringslivet genom att koordinera de resurser som finns för att göra förutsättningarna möjliga för nystartade bolag. Det vi arbetar med är att få till ett co-workingcenter för ICT-/ Tech-branschen. Eftersom det finns många i Stockholm men inget här i Uppsala. Uppsala har en bra grund för allt detta med vår utbildningsprofil men även alla företag inom sektorn som är lokaliserade här. Därför borde vi korsa deras vägar. Det skulle skapa en bra förutsättning för nya samarbeten och kanske även nya företag. Denna korsning skulle även medföra att vi behöll kompetensen i Uppsala och därmed kunde utveckla mentorskapet.

IMG_1151En annan aspekt är att vi måste arbeta på fler fronter. Vi ska absolut fortsätta arbeta med nya startups inom våra spjutspets näringar men det kommer inte kunna skapa tillräckligt många jobb. Vi måste även arbeta med de företag som redan har startatsoch få dem att växa. Näringslivet måste bli mer stödjande i utvecklingen förföretag så att de t.ex. ska våga anställa eller titta på export.

Ytterligare en aspekt är att skapa en bra livsförutsättning, så att du kan bo nära ditt arbetesamtidigt som du har nära till allt. Den kopplingen är attraktiv och där tror jag Uppsala har en stor fördel jämfört med andra städer. Man måste skapa en balans mellan arbets-och privatliv.

På vilket sätt kan Uppsala anpassas mer till entreprenörer förutom de stöttande organisationer som finns idag?

Miljö tror jag. Det jag tänker främst på är miljöer att vara i. Mer platser där startups kan etablera sig eller ha ett första kontor utan större avgifter. Jag tror det är viktigt att ha en miljö för likasinnade eller där du känner att du kan vara kreativ samt är välkommen. Det kan nog bidra till att de unga entreprenörerna inte känner att det blir lika läskigt med företagande eller misslyckande. Då kan företagen bli mentorer åt varandra och man kan korskoppla mer än vad man gör idag.

Yvonnes bästa tips för unga entreprenörer?

Jag tror att man ska våga satsa och uttrycka tydligt vad man behöver. Du måste tänka igenom vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att våga satsa på din idé. Kommer du att uttrycka det blir det lättare för kommunen och andra att kunna hjälpa till.

Yvonnes fråga till dig!

Vad skulle DU som entreprenör behöva av kommunen?

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Om Klara-Maria

Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

Läs mer om Klara-Maria

Instagram

Tidigare inlägg

Kategorier
Arkiv