Entreprenörden logo

# 6– Malin Graffner Nordberg

IMG_1818Malin är i grunden apotekare från Uppsala universitet. Hon beskriver sig själv som en nyfiken och målinriktad person. Hon har disputerat inom läkemedelskemi, men bestämde tidigt att hon inte ville vara kvar i akademin utan sökte sig till läkemedelsindustrin. Under sex år arbetade Malin på ett nystartat företag, Biovitrum, som var ett spin-off-företag från Pharmacia. Hon avslutade sitt arbete där då läkemedelsbranschen är väldigt riskfylld med långa och svåra projekt och det var svårt att se och följa med mot ett mål. Därefter arbetade hon som projektledare och sedan VD på ett litet företag som arbetade med projektledning och investeringar inom life science-projekt. Där fick hon se forskningen från ett affärsperspektiv, vilket väckte en nyfikenhet. Malin blev därefter rekryterad till den tjänst hon sitter på idag, affärsrådgivare på UU Innovation. Hon sitter även som styrelseledamot i både Drivhuset och UIC.

  • Vad är skillnaden mellan UU Innovation, UU Holding och UU Projekt?

UU Innovation ligger inom universitetet och är ett s.k. innovationskontor och en av de stödenheter som finns inom universitetet. Arbetet handlar om att, på Uppsala universitets uppdrag, ta hand om de forskare och studenter som behöver den hjälp som vi kan stödja med för att undersöka om deras idé går att nyttiggöra. Vi hjälper även till ”åt andra hållet” genom att förmedla kontakter om det är företag som vill komma i kontakt med forskare eller studenter på universitetet.

UU Holding är holdingbolaget på Uppsala universitet. Holdingbolaget förvaltas av universitetet men ägs av staten. Det är den kommersiella delen inom universitetet som gör såddinvesteringar. Det är den enda delen som använder sig utav rena finansiella instrument för att ta ett ägande i en idé och därmed har holdingbolaget ett affärsmässig fokus. UU Holding är självförsörjande och får ingen extern finansiering. Däremot går UU Holding inte in med mer än en 15%-ägarandel i de bolag de investerar i.

UU Projekt är ett helägt dotterbolag till UU Holding. Det är till för personer som inte vill starta ett företag men har en teknologi som de sedan vill t.ex. licensera ut. Då kan man skriva avtal via UU Projekt som sedan kan agera juridisk person.
UU Projekt kan även härbärgera ett projekt för att genom projektledning och finansiering skapa mognad för projektet. När sedan uppfinnaren vill starta ett bolag får UU Holding en ägarandel som i princip motsvarar det stöd som har lagts ner tidigare.

  • Hur många projekt brukar ni investera i?

IMG_1829Under ett år brukar UU Innovation möta i snitt ca 100 idéer och under 2015 är det fyra projekt som härstammar från Uppsala universitet som UU Holding har investerat i. UU Holding kan även investera i andra projekt, men det är ovanligt. Då är det främst personer som har kontaktat Lars Jonson (VD för UU Holding) direkt. Om Lars anser att projektet passar i företagsportföljen eller kan hjälpa de andra företagen, kan det hända att dem investerar.

  • Hur UU Holding någon minimitid de sitter som ägare?

Nej det finns egentligen ingen förutbestämd tid. Däremot är de väl medvetna om att idéer från forskning i snitt brukar ta 8 år efter investering innan de börjar bli någonting ordentligt.

  • Finns det liknande organisationer i andra städer?

Ja, under 2009 beslutade regeringen att tillsätta 8 innovationskontor som är kopplade till högskolor och universitet. Under 2012 kom det ett nytt beslut och ytterligare fyra innovationskontor startade. Så totaltsätt nu i landet finns det 12 innovationskontor.

Innovationskontoren är kopplade till de stora lärosätena men det finns kontor som oss, där olika campus är kopplade till ett innovationskontor. Till UU Innovation hör campus Gotland, men vi hjälper även Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle då de inte har några egna innovationskontor.

  • Hur kan entreprenörer samarbeta med er?

Vi tar emot alla entreprenörer med öppna armar, oavsett idé. Dock tar vi enbart hand idéer som kommer från universitetet, vilket främst är via forskare eller studenter. För att möjliggöra en enkel ingång har vi en studentrepresentant hos oss, Per Kjellin. (Hans kontaktuppgifter finner du längst ner i inlägget).

Därefter tittar vi tillsammans med entreprenören på idén.  Om idén har innovationshöjd kan den behöva någon form av skydd och då är det naturligt att idén hamnar hos oss eftersom vi har IP-rådgivning. Skulle det vara en ”enklare” idé är det Drivhuset som är den naturliga kontakten. Man kan antingen kontakta Drivhuset direkt eller gå via oss då vi har nära kontakt med Drivhuset. Ingen behöver vara orolig att ens idé faller mellan stolarna.

Idag arbetar vi med fler forskare än studenter, men det faller sig naturligt då idéerna främst föds via forskningen. Många studenter har inte hunnit med det innan examen, men de kan t.ex. fortsätta med sina examensarbeten via oss. Antalet studenter har dock ökat, vilket är väldigt kul.

  • Om man inte är forskare eller student, hur gör man då?

Då finns det två möjligheter att gå, antingen går man via Drivhuset eller så går man via UIC.

Däremot är det många forskare som inte har kapaciteten eller tiden att driva sina idéer och därför behöver vi ha fler externa entreprenörer som har möjlighet att driva projekten. Entreprenörerna skulle då kunna gå in som ”affärsprojektledare”. Den matchningen är inte enkel då det handlar mycket om förtroende mellan parterna och idéer från akademin men vi jobbar kontinuerligt med att stärka den sidan.

  • Hur samarbetar ni med studenter?

Det är främst studenter som läser sitt sista eller näst sista år på universitetet. Förutom att vi hjälper till med innovationer arbetar vi även med Entreprenörskolan och olika kurser på UU.

  • Malins bästa tips för dig som ung VD

IMG_1822Det är lätt att man brinner för sin idé och kör på, men det viktiga är att hitta balansen mellan att fråga, lyssna och följa sitt hjärta. Våga! Våga fråga – det behöver inte betyda att du inte vet svaret utan att du även öppnar upp för den andra som känner sig behövd och gärna bjuder på sin erfarenhet. Våga följa ditt hjärta och våga misslyckas! Du behöver vara en person som lyssnar in din omgivning – du kan inte allt speciellt när du är ny.

Jag tror även på mentorskap, försök att skaffa dig en mentor som du kan bolla idéer med. Nätverkande är en viktig faktor. Du vet aldrig i vilket sammanhang ni träffas igen!

  • Malins fråga till dig!

Vilka är dina drivkrafter? Har du identifierat det blir det lättare för dig att skapa en harmoni kring ditt arbete.

Studentkontakt här på UU Innovation.
Per Kjellin, affärsrådgivare,
per.kjellin@uuinnovation.uu.se, 018-471 4012

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Om Klara-Maria

Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

Läs mer om Klara-Maria

Instagram

Tidigare inlägg

Kategorier
Arkiv