Entreprenörden logo

Entreprenörden blir en del av YEoS Ventures

Med stolthet och med många fler känslor kan jag berätta att Entreprenörden går in i
investeringsbolaget YEoS Ventures!

Om YEoS Ventures

YEoS Ventures skapades under våren 2022 av YEoS-medlemmar för YEoS-medlemmar och är ett investeringsfordon som möjliggör att tillsammans investera i onoterade bolag med tillväxtpotential. Vi tror att man ska investera i det man förstår.

YEoS entreprenörer har örat mot marken, ser stora trender, förstår digitalisering och tänker i termer av skalbarhet. Syftet är:

  • Skapa tillfällen för att lära sig om investeringar i tidiga skeden.
  • Dra nytta av möjligheter som uppstår inom nätverket (och i närheten av).
  • Generera avkastning
  • Skapa ytterligare intäktskälla för YEoS som organisation och mervärde för dess medlemmar och partners.

Planeringen hade redan börjat för 10 år sedan och idag är den verklighet!

YEos Invest 2010, var grunden till allt

Redan tidigt i YEoS historia har det funnits ett intresse av att investera tillsammans. På våren 2010 startade Magnus Oskarsson, Joakim Bank och Richard Gavette en aktiesparklubb under namnet YEoS Invest. Det sattes upp som en separat förening, som redan från start hade över 50 medlemmar. Varje deltagare förde över en fast summa varje månad (300 kr) till en gemensam pott som sedan investerades på börsen. Det skedde via plattformen Aktieinvest.

Klubbmedlemmarna träffades regelbundet digitalt. Det fanns ett inslag av utbildning, där
man lärde av varandra. Följt av diskussioner och omröstning av vilken aktie man skulle
investera i härnäst. Av oklara anledningar lades föreningen ner 2014 och innehaven
betalades ut till medlemmarna. Strax innan dess såg man till att alla medlemmar fick ett
obeskrivligt bra Private Banking avtal på Avanza, och man fortsatte sedan att investera helt individuellt.

YEoS Invest Ventures 2012, YEoS Ventures 2022

Väldigt tidigt i YEoS Invest föddes en dröm om att en dag kunna investera tillsammans i
onoterade bolag. Idén presenterades första gången under namnet “YEoS Invest Ventures” redan februari 2012. Varför det aldrig blev av förtäljer inte historien. Mest troligt saknades det rätt förutsättningar.

Under 2021 började man återigen titta på möjligheterna att starta upp en gemensam
investeringsfond. Under föreningsstämman i juni 2021 fattades följande beslut: “Stämman bemyndigade styrelsen att initiera YEoS Ventures om de finner detta lämpligt, inklusive eventuell bolagsstart”. På samma stämma valdes Daniel Marklund till styrelseledamot och alumnirepresentant, som tog på sig uppdraget.

10 år efter att idén föddes så blev det verklighet, under våren 2022.

Vilka är med i YEoS Ventures?

YEoS Ventures grundar sig i nätverket YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden) för
Sveriges ledande unga entreprenörer med höga ambitioner. Ägarna i YEos är
därmed befintliga medlemmar och alumner från nätverket.
Idag är vi 122 delägare, varav 20 är kvinnor – så kul!!

Vilka är intiativtagarna till YEoS Ventures?

Daniel Marklund tog initiativet efter att ha gått in i YEoS styrelse. Han ser sig som arkitekten bakom och den som såg till att det blev verklighet. Under processen blev han ihopkopplad med Nicolas Kortesluoma (jurist och numera en styrelseledamot i YV) som visade sig vara rätt person att omsätta planen till juridiska dokument och avtal.

Vilka kan söka investering?

Vilka företag som får kapital avgörs från fall till fall där minst 66,67% av ägarna ska ha röstat “ja”. Några rekommendationer finns:

  • Unga entreprenörer i grundarteamet, gärna under 35 år
  • Företaget befinner sig i ett tidigt skede
  • Stor tillväxtpotential – drömmer stort och börjar smått
  • Skalbarhet i affärsmodellen
  • Globalt fokus
  • Tydliga tankar kring framtida klimatavtryck och diversifierat team

Jag ser verkligen fram emot denna resa, främst för att hjälpa Sveriges talanger men även att kunna göra det för att lära sig och få göra det tillsammans med YEoS-medlemmar.

Läs gärna mer på: https://yeos.se/ventures/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Om Klara-Maria

Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

Läs mer om Klara-Maria

Instagram

Tidigare inlägg

Kategorier
Arkiv