Entreprenörden logo

Vad är skillnaden mellan likviditet och omsättning?

Att förstå skillnaden mellan likviditet och omsättning kan vara ett verktyg för att överleva under tuffa ekonomiska tider, t.ex. låg konjunkturen vi befinner i oss nu.

Att driva ett företag innebär att ständigt hålla koll på en mängd olika ekonomiska faktorer. Två av de viktigaste begreppen som företagare ofta stöter på är likviditet och omsättning. Men vad är egentligen skillnaden? Att blanda ihop begreppen är ett vanligt missförstånd och ibland kan det även leda till misstolkning av ekonomiska rapporter. Jag har även träffat på bolag som mixtrat ihop informationen eller haft för lite förståelse, vilket gjort att de tyvärr gått i konkurs. Därför är det viktigt att ha koll på skillnaden mellan likviditet och omsättning för att göra rätt val.

Vad är likviditet?

Likviditet beskriver ett företags förmåga att betala sina räkningar och andra löpande utgifter. Det är ett mått på hur snabbt och enkelt ditt företag kan omvandla sina tillgångar till kontanter = hur snabbt du kan ha pengar på kontot för att betala något. Hög likviditet innebär att ditt företag kan möta kortsiktiga finansiella åtaganden utan problem. Likviditeten kan förbättras genom olika åtgärder, såsom att ta lån eller sälja av tillgångar (t.ex. fakturor).

En vanlig metod för att bedöma likviditeten är att prata om kassalikviditet. Det ger en snabb översikt över hur väl ditt företag kan hantera sina kortsiktiga skulder.

Vad är omsättning?

Omsättning innebär det totala värdet av ditt företags försäljning under en viss period, exklusive moms. Det är en indikation på hur mycket ditt företag säljer sina produkter eller tjänster för. Oftast brukar man kika på måndag eller årsbasis Därför säger man att omsättningen ger en bild av företagets försäljningsvolym.

Många misstar sig och räknar omsättningen inkl.moms vilket blir ett stort problem. Då det oftast innebär en felberäkning på 25%. Ha därför tillvana att alltid räkna allt i “exkl.moms”.

Varför är skillnaden viktig?

Det är lätt att förväxla likviditet med omsättning, vilket vi alla gör ibland. Ibland kastar folk dessa termer “lite överallt” men tänk på att ha koll för det spelar roll för ditt företags ekonomiska balans. Tänk på att en hög omsättning inte nödvändigtvis innebär att ditt företag är ekonomiskt stabilt. Om ditt företag har hög omsättning men en låg likviditet, kan det betyda att du har svårt att få in pengar tillräckligt snabbt för att betala dina räkningar i tid. Det leder då oftast till allvarliga betalningsproblem men kan även leda till konkurs. Därför är det bra att kontinuerligt kolla läget i ditt bolag.

Tips för att förbättra både likviditet och omsättning

   

   1. Regelbundna kontroller: Gör det till en vana att regelbundet kontrollera både din likviditet och omsättning. Mitt tips är att göra det på månadsbasis för att snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem. Men även för att snabbt hitta lösningar!

   1. Effektiv fakturering: Se till att fakturor skickas ut och betalas i tid. Se även över betalningsvillkor och det är inte heller så dumt att sälja sina fakturor.

   1. Kostnadskontroll: Håll koll på dina kostnader och försök att minska onödiga utgifter. Det kan frigöra medel som kan användas för att stärka likviditeten. En idé är att alltid ha ett sparkonto som enbart används vid kris.

   1. Olika intäktskällor: Genom att variera dina intäktskällor kan du minska risken för plötsliga intäktsbortfall och förbättra både omsättning samt likviditet.

   1. Lånealternativ: Utforska olika lånealternativ som kan användas för att förbättra likviditeten vid behov. Var dock försiktig med att inte överbelasta företaget med skuld. Det behöver inte vara bank, det finns andra alternativ som Almi. Jag har även en checkkredit som räddat mig många gånger.

  Lycka till!!

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  Om Klara-Maria

  Presentationen ”Här är en entreprenör” kändes mäktig första gången jag fick den. Jag ska hjälpa dig att få samma känsla. Denna blogg är alltså ett stöd för dig som är entreprenör med eller utan ett bolag.

  Läs mer om Klara-Maria

  Instagram

  Tidigare inlägg

  Kategorier
  Arkiv