Avsnitt 1 Grundläggande etiska principer för AI-användning

Etiken är viktig för AI-utvecklingen då vi användare har ett ansvar att vi använder verktygen på ett etiskt sätt.

Flera grundläggande etiska principer styr användningen av AI, inklusive:

  • Rättvisa
  • Transparens
  • Ansvarighet
  • Respekt för användarnas privatliv.