Arbetet med säkerhetsprotokoll

Att bygga upp ett säkerhetsprotokoll:

  1. Skapa en riskanalys (dataflöden, beslutsprocessen, interaktioner mellan system)
    Glöm inte heller hela spannet från hårdvara till mjukvara.
  2. Regelbunden uppdatering av säkerhetsprotokollet
    Börja revidera ditt protokoll på regelbundenbasis för att ha det som rutin.
  3. Kontinuerlig övervakning av säkerhetsprotokollen
    Se till att vara uppdaterad.

 

Tänk på att ta med både organisatoriska och tekniska. Vissa har fler organisatoriska än tekniska och tvärtom. Det behöver inte vara “likviktat”. 

Arbetsuppgift

Börja skissa på ett säkerhetsprotokoll (en version 1.0) som involverar de AI-system/AI-verktyg som du använder idag.