Metoder för riskanalys

Starten av riskarbetet:

  1. Gör en ordentlig översyn
  2. Identifiera riskerna
  3. Beskriv vad de kan innebära för hot
  4. Riskminimera
  5. (Be om att testa dina skydd)
  • Skapa en kultur i ditt bolag om kontinuerligt lärande så att AI-system är uppdaterade.
  • Viktigt att både du och AI-system är uppdaterade.