Avsnitt 4 Riskanalys

Riskanalyser i AI-system är en avgörande process som hjälper till att identifiera och kvantifiera potentiella hot som kan påverka systemets;

  • prestanda
  • säkerhet
  • tillförlitlighet