Ansvar vid design-och textgenering

Det etiska ansvaret när du som användare arbetar med AI-verktyg;

  • Medvetenhet
  • Kritiskt tänkande
  • Etisk användning

Ditt ansvar när du genererar texter mha AI:

  • Transparens & ärlighet
  • Lagar/regler
  • Praktiskt övervägande
Tänk om det är robotjournalistik eller inte!
 
Ditt ansvar när du genererar bilder mha AI:
  • Upphovs-och äganderätt
  • Dataskydd