Hur företag bör närma sig AI-arbetet etiskt

AI kommer ersätta traditionella jobb särskilt de som innefattar repetitiva eller förutsägbara uppgifter. Det kan inkluderar allt från enklare jobb som datainmatning till mer komplexa som vissa aspekter av juridiskt arbete eller bokföring.

Framtiden kommer bli en blandning av: jobbförluster, omställning och nya möjligheter.

Arbetsmoment för att närma sig AI-system ur ett etiskt perspektiv:

1. Bedöma de pot. effekterna (t.ex. jobb och arbetsuppgifter)

2. Vidareutbildning eller omskolning

3. Öppen och transparant kommunikation

4. Införa säkerhetsprotokoll

5. Kom ihåg! Ansvar gentemot anställda och samhället

Som arbetsgivare (även som konsult) se till att:

  • Hjälpa de arbetstagare som är oroliga
  • Lyssna vad arbetsgivaren vill lära sig mer om
  • Stötta med utbildning, kurser eller kunskap