Definition av AI-säkerhet

AI-säkerhet innefattar skyddet av AI-system från interna och externa hot men även “oavsiktliga skador”. Vilket skiljer sig från IT-säkerheten. Då det inte enbart handlar om skydda datan utan också hur vi som användare beter oss.

AI-säkerheten omfattar tre grundpelare: 

  • Integritet
  • Tillgänglighet
  • Konfidentialitet


De största hoten inom AI-säkerheten “Fake news”:

  • Manipulation
  • Partiskt system

 

Funderingar till mig som användare?

  • Hur använder jag AI-verktyget på ett säkert sätt?
  • Hur använder jag AI-verktyget så jag inte manipulerar det?
  • Bör jag ha denna behörighet?