Grundläggande etiska principer för AI-användning

Etik är en fundamental del av AI-utvecklingen. Att upprätthålla höga etiska standarder är avgörande för att säkerställa att AI-teknologin utvecklas och används på ett sätt som gynnar samhället samt skyddar individer mot potentiella risker och missbruk.

Påminnelse: de grundläggande etiska principer styr användningen av AI, inklusive rättvisa, transparens, ansvarighet och respekt för användarnas privatliv.