Introduktion etik för småföretagare vid arbete med AI-verktyg

Ett etiskt förhållningssätt säkerställer att AI-teknologin används på ett rättvist och transparent sätt vilket stärker relationer med kunder och skapar en positiv social påverkan.

Dessutom kan det hjälpa småföretag att stå ut i en konkurrensutsatt marknad och främja långsiktig hållbarhet och innovation.