Avsnitt 2 Vikten av att skydda data och system i en AI-driven miljö

Ju mer vi använder oss av AI och att det blir integrerat i vårt jobb och vårt liv och ju mer ökar riskerna som är förknippade med hanteringen av stora mängder data.

AI-systemens förmåga att snabbt analysera och agera på data gör dem kraftfulla verktyg, men också potentiella mål för cyberattacker och dataintrång.

Därför är det viktigt att tänka till, hur kan vi skydda datan?