Förhållning till lagar och regler

Då många AI-verktyg eller AI-system har uppstått i USA eller är aktiva i USA så har många lagar och regler uppstått där.

Sedan 2020 har fler reglementen uppstått men det finns inget heltäckande. Istället finns det flera lagar och olika myndigheter som är involverande.

USAs arbetet kring lagar och reglar kring har gjort att omvärlden också hakar på. I Sverige finns det inga lagar eller regler, men Sverige är med och arbetar kring AI-förordningen (EU-nivå).

AI-förordningen = “Att enhetligt reglera användningen av AI-system och särskilt begränsa användningen av AI-system för vissa syften som innebär risker.

Regler som är branschspecifika

USA:

  • Transport
  • Sjukvård
  • Finans

EU

  • HR/rekrytering
  • Sjukvård
  • Finans