Praktiska exempel

Nu går jag igenom vissa praktiska exempel där verktyg arbetar med det etiska kring AI:

  • YouTube och säkerhetsställning av videos
  • OpenAI och hur de arbetar med upphovsrätten
  • Dall-E 3 och digital tags
  • Robotjournalistik, olika exempel i Sverige