Avsnitt 6 Lagar och regler kring AI-säkerheten

Nu sker en snabb utveckling av AI-system och AI-verktyg vilket har gjort att flera länder har börjat sätta in lagar och regler – som styr hur AIn används.

Idag finns det inget land som har någon övergripande AI-lag utan det varierar.