Avsnitt 4 Etisk AI-design

Att fördjupa sig i etiken kring användningen av AI-verktyg för textgenerering och bildskapande är väsentlig. Främst för att det ställs höga krav på kommunikatörer både etiskt och kunskapsmässigt. Men det är också första steget map AI-användningen för många småföretagare.