Avsnitt 1 Vad är AI-säkerhet?

Nu ska vi gå in kring grunderna av säkerhet för AI-system.

De viktigaste grunderna som vi kommer ta upp flertal gånger är att system ska vara:

  • Säkra
  • Tillförlitliga
  • Följer etiska normer

 

Varför behöver vi det här? Jo, för att riskminimera mot potentiella hot.