Avsnitt 3 AI och arbetskraft

AI och automatisering har påverka arbetsplatser på många sätt och den påverkan förväntas bara öka.

Genom att närma sig AI och automatisering med en etisk grund kan företag inte bara maximera de positiva effekterna utan också bidra till en mer rättvis samt hållbar utveckling av arbetskraften.